1. 4 PUBLICITY z siedzibą w Warszawie, ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa, posługująca się NIP 971-054-18-85, posiada i jest administratorem Pani/Pana danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e – mail, ew. nr telefonu).

2. Wyżej wymienione dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. stron internetowych wydawców na rzecz których wykonuje Pani / Pan działalność zawodową jako dziennikarz lub strony w ramach której prowadzona jest Pani / Pana działalność w roli blogera).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez 4 PUBLICITY działalności o charakterze public relations, w tym w szczególności przesyłaniem Państwu informacji lub komunikatów prasowych oraz zaproszeń na spotkania prasowe i konferencje.

4. Pana/Pani dane są należycie chronione i będą udostępniane tylko i wyłącznie firmom współpracującym z 4 PUBLICITY zajmujących się hostingiem, pracami programistycznymi oraz mailingiem, co stanowi wsparcie dla prawidłowej realizacji usługi, bez prawa ich dalszego udostępniania.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. 4 PUBLICITY), niezbędnym do wykonywania przez tę firmę działalności w obszarze public relations, zgodnie z należytymi standardami, przy jednoczesnej realizacji Państwa interesu w ramach wykonywania Państwa działalności zawodowej.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania przez Panią/Pana działalności zawodowej dziennikarza lub blogera bądź do czasu wyrażenia sprzeciwu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. 4 PUBLICITY) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: info@4publicity.pl lub telefonicznie na numer: +48 880 13 13 13.